Регистрация на търговски марки, регистрация на търговска марка, юридическа консултация


Счетоводно обслужване. Регистрация на Фирми, Търговски марки, Електронен подпис
Счетоводна къща НИИД Консулт работи в сферата на комплексното счетоводно обслужване на фирми от строителния сектор, търговия, внос и износ на стоки, услуги във всички сфери, производство, хотелиерство и ресторантьорство и др.
Счетоводната къща предлага на клиентите си и квалифицирана юридическа консултация и услуги свързани с регистрация на нови фирми, представителство пред институции, промени по партидите на дружествата и др. На ваше разположение са екип от квалифицирани счетоводители и правоспособен юрист, които ще ви обслужат компетентно.
 


Счетоводни и юридически услуги за фирми и частни лица.
English version
 
       
 
 
Обслужване на клиенти
 
банер на агенция по вписванията
 
банер на патентното ведомство
 
банер на Регистър.БГ
 
 
Банер на BGtop.net
 
Търговска марка
Начало | Търговски марки
Регистрация на Търговски марки


Консултантският отдел на Ниид Консулт предлага съдействие по регистрация на търговски марки.
На ваше разположение е юридически помощник, който извършва подготовка и внасяне на необходимите документи в Патентно Ведомство, като така спестява времето Ви.


Обща информация


Притежаването на права върху нематериални блага, създадени с цел получаване или извличане на печалба, както и контролът върху начина на тяхното използване се определя като Индустриална собственост. Обекти на индустриалната собственост са изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, търговски марки и марки за услуги, географски означения, фирмени наименования, преследване на недобросъвестната конкуренция.

Защитата от неправомерно използване на обектите на индустриална собственост налага тяхната регистрация. Регистрацията дава възможност за осигуряване на правна закрила.


   Търговски марки

Определение за търговска марка: Търговската марка е знак, отличаващ стоките или услугите на едно физическо или юридическо лице от тези на друго на пазара. Тя е свидетелство за произхода им и гаранция за тяхното качество. Търговската марка може да бъде заявена за регистрация от български и чуждестранни физически или юридически лица.

Добиване на право върху търговска марка: Правото върху Търговската марка в България се придобива с регистрацията и в Патентно Ведомство за период от 10 години. След това, правото може да се продължи многократно за следващи десет годишни периоди.

Ползи от притежанието на търговска марка: Придобитото право е изключително право върху търговската марка, което дава възможност тя да бъде използвана като знак, отличаващ стоки или услуги от други такива; да бъде реализирана търговски, като се предоставя за ползване или прехвърля на други лица чрез лицензиране, продажба, франчайзинг или дарение; правото да бъде упражнявано от притежателя и чрез предоставяне на услуги или продажба и производство на стоки носещи търговската марка; да бъдат предприети правни действия срещу неправомерното и използване; да бъдат запазени правата върху търговската марка, чрез удължаване сроковете за нейната закрила.

Закрилата на търговската марка се изразява в забрана за нейното копиране и използване под всякаква форма от други лица.

Търговската марка може да бъде регистрирана от физически или юридически лица.
Регистрацията и преминава през няколко етапа: предварително проучване, заявяване и експертиза, регистрация.
Процедурата по регистрацията може да отнеме от 17 до 26 месеца.
Поради това, Патентно Ведомство издава Удостоверения за заявена регистрация, които могат да послужат като основания в определени случаи.

Търговската марка може да бъде регистрирана и в чужбина, в една или в повече от една държави съобразно приетите международни споразумения.

   Класове Търговски Марки
 
Можете да заявите желанието за регистрация на търговска марка,
като попълните формата за заявка за регистрация на търговска марка.
 
счетоводнакъща.com

банер за ваучери

 
Счетоводна къща НИИД Консулт предлага на клиентите си комплексно счетоводно обслужване. Счетоводната къща обслужва фирми заети в строителния сектор, търговия, внос и износ на стоки, услуги във всички сфери, производство, хотелиерство и ресторантьорство и др. Освен счетоводство, счетоводна къща НИИД Консулт предлага и времеспестяващи услуги, свързани с изготвяне и подаване на документи в различни институции - данъчни документи, справки и отчети, издаване на електронен подпис и др. Фирмата разполага също и с консултант, който ще Ви насочи към най-подходящия кредит за закупуване на недвижим имот в зависимост от нуждите и намеренията Ви и ще Ви съдейства при изготвяне на необходимите документи. Правоспособен юрист ще Ви разясни изискванията при регистрация на фирма, търговска марка или патент.
 
   
 
Счетоводство, Регистрация на фирми, регистрация на Търговски марки
 
   
Всички права запазени © 2018 NEED Consult Ltd. · Споразумение · Счетоводна къща