Счетоводство, Счетоводни услуги, Счетоводно обслужване, Счетоводна къща София, Регистрация на Фирми, Търговски марки, Електронен подпис


Счетоводно обслужване. Регистрация на Фирми, Търговски марки, Електронен подпис
Счетоводна къща НИИД Консулт работи в сферата на комплексното счетоводно обслужване на фирми от строителния сектор, търговия, внос и износ на стоки, услуги във всички сфери, производство, хотелиерство и ресторантьорство и др.
Счетоводната къща предлага на клиентите си и квалифицирана юридическа консултация и услуги свързани с регистрация на нови фирми, представителство пред институции, промени по партидите на дружествата и др. На ваше разположение са екип от квалифицирани счетоводители и правоспособен юрист, които ще ви обслужат компетентно.
 


Счетоводни и юридически услуги за фирми и частни лица.
English version
 
       
 
 
Обслужване на клиенти
 
банер на агенция по вписванията
 
банер на патентното ведомство
 
банер на Регистър.БГ
 
 
Банер на BGtop.net
 
Начало | Цени на услуги | Търговски марки
Цени на услуги
 
Услугите се предлагат за цялата страна
Посочените цени се отнасят само за Търговски Марки, Марки за услуги и Съвместни марки до 3 класа.
Посочените срокове са определени от Патентно Ведомство.
 
 Предварително проучване
 
Търговски марки, марки за услуги и съвместни марки - 160 лв.

Цената включва:
 • обработка на документи
 • подаване на документи в Патентно Ведомство
 • получаване на готови документи
 • държавни такси
 
Отнема 7 до 10 работни дни.
Обхваща базата данни на БПВ, както и библиографска справка за регистрирани подобни Марки на общността. Процедурата не е задължителна, но чрез нея е възможно да се избегне заявяване и експертиза на съществуваща ТМ.
 
 
 Заявяване и експертиза
 
Търговски марки, марки за услуги и съвместни марки - 380 лв.

Цената включва:
 • обработка на документи
 • подаване на документи в Патентно Ведомство
 • получаване на готови документи
 • държавни такси
 • издаване на Удостоверение за Заявяване на регистрация на ТМ
 
Отнема от 18 до 24 месеца.
На този етап БПВ извършва формална и материална експертиза. Първата се състои във формален преглед на заявката, следва публикуване на заявката в бюлетина на БПВ. На заинтересовани лица се предоставя двумесечен срок да оспорят регистрацията. След изтичане на този срок се извършва материална експертиза с постановяване на решение.
Издава се Удостовенение за заявена за експертиза марка.
 
 
 Регистрация
 
Търговски марки, марки за услуги и съвместни марки - 580 лв.

Цената включва:
 • обработка на документи
 • подаване на документи в Патентно Ведомство
 • получаване на готови документи
 • държавни такси
 
Цените на описаните услуги не включват ДДС.
След като е получено положително становище за регистрацията, марката се регистрира за срок от десет години. Докато е валидна регистрацията, срещу съответни такси може да бъде прехвърлена на друго физическо или юридическо лице, но не и променена!
 
 
 
 
 
 
 
 
счетоводнакъща.com

банер за ваучери

 
Счетоводна къща НИИД Консулт предлага на клиентите си комплексно счетоводно обслужване. Счетоводната къща обслужва фирми заети в строителния сектор, търговия, внос и износ на стоки, услуги във всички сфери, производство, хотелиерство и ресторантьорство и др. Освен счетоводство, счетоводна къща НИИД Консулт предлага и времеспестяващи услуги, свързани с изготвяне и подаване на документи в различни институции - данъчни документи, справки и отчети, издаване на електронен подпис и др. Фирмата разполага също и с консултант, който ще Ви насочи към най-подходящия кредит за закупуване на недвижим имот в зависимост от нуждите и намеренията Ви и ще Ви съдейства при изготвяне на необходимите документи. Правоспособен юрист ще Ви разясни изискванията при регистрация на фирма, търговска марка или патент.
 
   
 
Счетоводство, Регистрация на фирми, регистрация на Търговски марки
 
   
Всички права запазени © 2018 NEED Consult Ltd. · Споразумение · Счетоводна къща