Счетоводство. Счетоводна къща НИИД Консулт. Счетоводни услуги. Комплексно счетоводно обслужване.


Счетоводно обслужване. Регистрация на Фирми, Търговски марки, Електронен подпис
Счетоводна къща НИИД Консулт работи в сферата на комплексното счетоводно обслужване на фирми от строителния сектор, търговия, внос и износ на стоки, услуги във всички сфери, производство, хотелиерство и ресторантьорство и др.
Счетоводната къща предлага на клиентите си и квалифицирана юридическа консултация и услуги свързани с регистрация на нови фирми, представителство пред институции, промени по партидите на дружествата и др. На ваше разположение са екип от квалифицирани счетоводители и правоспособен юрист, които ще ви обслужат компетентно.
 


Счетоводни и юридически услуги за фирми и частни лица.
English version
 
 
 
Обслужване на клиенти
 
банер на агенция по вписванията
 
Счетоводство
Начало | Счетоводство

Счетоводство

     
 
Счетоводна къща НИИД Консулт предлага пълна гама от счетоводни услуги и данъчни консултации за търговци регистрирани в Република България. Ние залагаме на съвременна техника и методи на комуникация, професионализъм и индивидуално отношение към всеки клиент. Наши клиенти са предприемачи от разнообразни сфери на дейност и с различна големина на бизнеса, ето защо ние разработихме гъвкава тарифна политика, която да отговаря на индивидуалните характеристики на всеки клиент.
 
     
 

АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

 
     
  Всички описани цени не включват ДДС.  
     
 
Вид клиент
За фирми, занимаващи се само с услуги
За фирми, занимаващи се с туризъм, търговия или търговия и услуги*
За фирми,
занимаващи се с производство и строително-монтажни работи*
Вземане и носене на документи от офис на клиента
Ф-ми с до 40 с.о. месечно
нерег. по ДДС
90 лв.
140 лв.
180 лв.
30 лв. / посещение
Ф-ми с от 41 до 80 с.о.
месечно нерег. по ДДС
180 лв.
220 лв.
240 лв.
30 лв. / посещение
Ф-ми с от 81 до 120 с.о.
месечно нерег. по ДДС
260 лв.
300 лв.
320 лв.
30 лв. / посещение
Ф-ми с над 121 с.о. месечно
нерег. по ДДС
260 лв. + **
300 лв. + **
320 лв. + **
30 лв. / посещение
Ф-ми с до 40 с.о. месечно
рег. по ДДС
198 лв.
300 лв.
360 лв.
30 лв. / посещение
Ф-ми с от 41 до 80 с.о.
месечно рег. по ДДС
340 лв.
420 лв.
500 лв.
30 лв. / посещение
Ф-ми с от 81 до 120 с.о.
месечно рег. по ДДС
500 лв.
560 лв.
600 лв.
30 лв. / посещение
Ф-ми с над 121 с.о.
месечно рег. по ДДС
500 лв. + **
560 лв. + **
600 лв. + **
30 лв. / посещение
таблица 1
 
     
     
  * Фирмите, използващи автоматизирани системи за складово стопанство НЕ заплащат аналитична отчетност на стоките в склада.  
     
  ** 50 лв. за всеки следващи до 80 бр. стопански операции, отразени в първичните счетоводни документи за месец.  
  Базова цена за туристически и транспортни фирми - 300 лв.  
   
     
  Цените на горепосочените счетоводни услуги важат за фирми с персонал до пет души. При по-голям брой персонал се добавят следните суми:  
     
 
Брой персонал
Увеличение на стандартната цена
от 6 до 10 души
50 лв.
до 20 души
110 лв.
до 50 души
285 лв.
над 50 души
285 лв. + по 8 лв. на брой персонал
  таблица 2
 
     
  При изготвяне на ИНТРАСТАТ дневници се добавят следните стойности към цената:  
     
 
До 2 придобивания/ изпращания на месец
60 лв.
От 3 до 5 придобивания/ изпращания на месец
90 лв.
От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец
150 лв.
Над 10 придобивания/ изпращания на месец
250 лв.
таблица 3
 
     
     
     
 

ЕДНОКРАТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ЛИЦА БЕЗ АБОНАМЕНТ

 
     
  Годишно счетоводно и данъчно приключване на фирми - цена по договаряне.  
     
     
     
  Допълнителни услуги:
1. Регистриране на фирми по ЗДДС
- регистрация по избор - 200 лв.
- задължителна регистрация - 540 лв.
За клиенти на счетоводна къща НИИД Консулт използващи абонаментно счетоводно обслужване, доброволната регистрация по ЗДДС е безплатна.
2. Подаване на документи на ръка във финансови, данъчни и други институции
- 39 лв. на подаване
3. Одит - по цени на одиторски услуги + 5% от възнаграждението на одитора
4. Проверки от институции
- 70 лв. на проверка
5. Цена за данъчни ревизии
- 8% от текущото месечно възнаграждение за всеки ревизиран месец
6. Подаване на нулеви декларации - 35 лв. / декларация
 
     
     
  Еднократни такси:
- Счетоводни консултации - 30 лв. / 30 минути
- Попълване на данъчни декларации на физически лица - 55.00 - 90.00 лв.
- Актуално състояние и Удостоверение за липса на данъчни задължения - 39 лв. с включени държавни такси, за всеки отделен случай
- Издаване на фактури от името на КЛИЕНТА - 4 лв. на фактура
 
     
  Забележка:
  1. С.О. е стопанска операция, отразена в първичен счетоводен документ.
  2. ПЕРСОНАЛ са лицата осигурявани или самоосигуряващи се, съгласно Кодекса за социалното осигуряване.
  3. Счетоводна къща НИИД Консулт запазва правото си да сключва договори на цени, различни от горепосочените.
  4. Подаването на документи с електронен подпис е включено в базовата цена на счетоводното обслужване.
  5. Възможни са корекции на цените в зависимост от особеностите на счетоводната отчетност на стопанската дейност на клиента /например голям брой аналитични нива на отчетност/ .
 
  Можете да заявите желанието си да ползвате нашите счетоводни услуги по интернет,
като попълните формата за заявка за счетоводни услуги.

Всички описани цени не включват ДДС.
 
счетоводнакъща.com

банер за ваучери
банер на сайта за уеб дизайн: web.need.bg
 
Счетоводна къща НИИД Консулт предлага на клиентите си комплексно счетоводно обслужване. Счетоводната къща обслужва фирми заети в строителния сектор, търговия, внос и износ на стоки, услуги във всички сфери, производство, хотелиерство и ресторантьорство и др. Освен счетоводство, счетоводна къща НИИД Консулт предлага и времеспестяващи услуги, свързани с изготвяне и подаване на документи в различни институции - данъчни документи, справки и отчети, издаване на електронен подпис и др. Фирмата разполага също и с консултант, който ще Ви насочи към най-подходящия кредит за закупуване на недвижим имот в зависимост от нуждите и намеренията Ви и ще Ви съдейства при изготвяне на необходимите документи. Правоспособен юрист ще Ви разясни изискванията при регистрация на фирма, търговска марка или патент.
 
   
 
Счетоводство. Счетоводни услуги. Комплексно счетоводно обслужване.
 
 
 
Всички права запазени © 2019 NEED Consult Ltd. · Споразумение · Счетоводна къща